MGR Maria Rotkiel

PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY, SPECJALISTA PR

SPECJALIZACJA TERAPEUTYCZNA I NAUKOWA
POWRÓT

TRENERKA MOTYWACYJNA, Psycholog, Terapeuta Poznawczo- Behawioralny, Specjalista Public Relations, Doktorantka Kulturoznawstwa.

TRENINGI I SZKOLENIA - Od 2001 roku prowadzenie wykładów, treningów i szkoleń biznesowych, psychologicznych, terapeutycznych oraz coachingowych.

Autorka rozdziału pt.: „Wywiad poznawczy jako metoda wydobywania informacji z pamięci.” wchodzącego w skład podręcznika akademickiego pt.: ”Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze” tom I wydanego przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie w 2005 roku

Do 2015 roku Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) NR LICENCJI 129,

Do 2014 roku właścicielka firmy Pracownia Poznawczo - Behawioralna Maria Rotkiel.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci:

Specjalizacja psychoterapeutyczna:

Terapia osób dorosłych:

- indywidualna terapia poznawczo - behawioralna między innymi: uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju (lęk, depresja), zaburzeń psychosomatycznych, zespołu obsesyjno – kompulsywnego, syndromu wypalenia zawodowego.

- terapia grupowa
- przeprowadzanie oraz interpretacja badań psychologicznych, badań diagnostycznych

- rozwój osobisty
- doradztwo zawodowe
- mediacje
- negocjacje
- terapia motywująca
- strategie radzenia sobie ze stresem

Terapia dzieci i młodzieży:

- terapia poznawczo – behawioralna, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna
- terapia rodzinna
- terapia grupowa
- prowadzenie badań diagnostycznych, diagnostyka zaburzeń rozwoju dziecka i młodzieży, diagnostyka trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
- pomoc psychologiczna: wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, wobec rodziców dziecka z zaburzeniami rozwoju, wobec rodziców dziecka sprawiającego trudności szkolne/ wychowawcze

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów PTP / PTTPB

Specjalizacja z zakresu public relations oraz dydaktyki:
- Organizacja i prowadzenie szkoleń dydaktycznych-psychoedukacyjnych oraz konferencji i prelekcji
- Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego
- Doradztwo z zakresu kreowania wizerunku zawodowego oraz kreowania wizerunku medialnego