MGR Maria Rotkiel

PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY, SPECJALISTA PR

WYKSZTAŁCENIE
POWRÓT

1998 - 2014

Absolwentka STUDIÓW DOKTORANCKICH na wydziale Kulturoznawstwa (Katedrze Medioznawstwa) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz IP PAN
 


Absolwentka cyklu warsztatów z TERAPII SCHEMATU prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB)
 

Absolwentka KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PRACY SUPERWIZORA W TERAPII POZNAWCZO – BEHAWIORALNEJ (Edycja I) prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) oraz Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).
 


Absolwentka szkolenia pt.: „Budowanie więzi i przeżywanie straty – terapia dzieci i młodzieży” prowadzonego we wrześniu 2009 roku przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB)
 

Absolwentka szkolenia pt.: „Prawa dziecka w kryzysie okołorozwodowym rodziców” prowadzonego w 2008 roku przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
 

Absolwentka Uzupełniającego Dwuletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo - Behawioralnej Dzieci i Młodzieży prowadzonego w latach 2008 – 2009 przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) oraz Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC)
 

Absolwentka szkolenia pt.: „Terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Stresu Pourazowego i Ciężkiej Reakcji na Stres” prowadzonego w październiku 2007 roku przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB)
 


CERTYFIKOWANY TERAPEUTA POZNAWCZO – BEHAWIORALNYabsolwentka V Edycji Trzyletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych prowadzonego przez Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB). W 2006 roku uzyskała Certyfikat Oxford/ Warsaw Course in Cognitive Behavioural Therapy oraz w 2008 roku Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) (nr licencji 129)
 


Autorka rozdziału pt.: „Wywiad poznawczy jako metoda wydobywania informacji z pamięci”. wchodzącego w skład podręcznika akademickiego pt.: ”Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze” tom I wydanego przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie w 2005 roku
 


Absolwentka STAŻU W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ odbytego w 2004 roku w Poradni Uzależnień - Stowarzyszenie ELEUTERIA ul. Dzielna 7 w Warszawie
 

Absolwentka STAŻU W ZAKRESIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO odbytego w 2004 w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej ul. Nowowiejska 27
 

SPECJALISTA PUBLIC RELATIONS – absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W 2002 roku uzyskała tytuł Specjalisty Public Relations z wynikiem bardzo dobrym.
 


MGR PSYCHOLOGII – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku uzyskała tytuł mgr Psychologii z wynikiem bardzo dobrym.
 

Absolwentka STAŻU W ZAKRESIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY odbytego w latach 1998 – 2001 na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży ul. Stawki 5/7 w ramach specjalizacji z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Absolwentka szkolenia pt.: „Rekrutacja i selekcja” z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzonego w październiku 1998 roku przez Profesja Consulting