MGR Maria Rotkiel

PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY, SPECJALISTA PR

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
POWRÓT

Aktualnie: prywatna praktyka psychoterapeutyczna (psycholog, terapeutka, diagnosta, doradca) oraz trenerka motywacyjna, mówca inspirujący, dydaktyk, trener biznesu, publicystka, pisarka, doradca PR oraz HR, EKSPERT W MEDIACH


od 2014 - autorka poradników psychologicznych

2013 - 2015 - właścicielka firmy "Pracownia Poznawczo-Behawioralna Maria Rotkiel" 

2011 - 2013 - współzałożycielka i wice kierownik ZAKŁADU SEKSUOLOGII SPOŁECZNEJ I KLINICZNEJ INSTYTUTU SEKSUOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO
2010 - 2014 współzałożycielka i właścicielka firmy Pracownia Poznawczo - Behawioralna oraz Poradni Psychologicznej Pracowni Poznawczo-Behawioralnej
2007 - 2010 prywatna praktyka psychoterapeutyczna LABORATORIUM PSYCHOROZWOJU
od 2005 - eksperckie konsultacje psychologiczne w mediach
od 2005 - treningi motywacyjne rozwoju zawodowego i osobistego, wykłady motywacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń dydaktycznych - psychoedukacyjnych oraz konferencji i prelekcji
od 2000 - organizacja i prowadzenie kampanii PR oraz consulting z zakresu rozwoju zawodowego oraz kreowania wizerunku medialnego


Doświadczenie zawodowe 2004 - 2010 r.
2007 - 2010 - psychoterapeuta, dydaktyk w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej ul. Wilcza 28 lok. 20 Warszawa
2004 - 2009 - psychoterapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej Al. Jana Pawła II 80 lok.129 Warszawa
2005 - 2008 - psycholog w NZOZ SGGW ul. Nowoursynowska 161 Warszawa
2004 - 2005 - terapeuta uzależnień w NZOZ Poradni Uzależnień ul. Dzielna 7 Warszawa Stowarzyszenia Eleuteria


Doświadczenie HR, Specjalista PR, Manager ds. Promocji i Reklamy, Dyrektor Agencji Promocyjnej
Specjalista HR, Specjalista PR, Manager ds. Promocji i Reklamy, Dyrektor Agencji Promocyjnej:

Human Resources - doradztwo zawodowe, rekrutacja i selekcja pracowników, koordynacja polityki personalnej, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych pracowników oraz systemów zarządzania zasobami ludzkimi.
Public Relations – przygotowywanie i koordynacja kampanii medialnych, doradztwo z zakresu kreowania wizerunku medialnego.
Manager ds. Promocji i Reklamy - przygotowywanie i koordynacja kampanii reklamowych i promocyjnych.
2003 – 2004 - Dyrektor Agencji Promocyjnej Almar
2002 – 2003 - Manager w Agencji Reklamowej Brandline
2001 – 2002 - HR Manager w Agencji Reklamowej PZL
1999 – 2000 - PR Manager w Canal +
1998 – 1999 - Initiative Media Assistant, HR Executive Manager w Agencji Reklamowej Ammirati Puris Lintas
1997 – 1998 - Sales Manager