ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

MARIA ROTKIEL - BIOGRAM

WIĘCEJ INFORMACJI NA MÓJ TEMAT ZNAJDZIECIE W PODSTRONIE MARIA ROTKIEL (zakładce strony głównej MARIA ROTKIEL)

Maria Rotkiel - trenerka motywacyjna, psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikowana Terapeutka Poznawczo – Behawioralna nr 129 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, specjalistka public relations, do 2013 roku doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale kulturoznawstwa, trener, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka. Autorka poradników psychologicznych. Specjalizuje się między innymi w treningach i terapii wspierającej osoby o zaniżonej samoocenie oraz w doradztwie zawodowym i szkoleniach psychologicznych dotyczących efektywności zawodowej. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym, prowadząc doradztwo zawodowe, treningi efektywności zawodowej, terapię grupową, terapię par, terapię rodzinną oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizacja terapeutyczna: rozwój osobisty, doradztwo zawodowe (w tym doradztwo z zakresu kreowania wizerunku medialnego), mediacje i negocjacje, interwencja kryzysowa, zaburzenia nastroju, terapia par, uzależnienia, w tym uzależnienia niechemiczne. Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego, mediacji i negocjacji, psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, psychoterapii zaburzeń seksualnych oraz terapii par. Była związana z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, Polskim Towarzystwem Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) należącym do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT). Ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów rozwoju osobistego i zawodowego oraz wykładów i szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji osobowościowych, w tym medialnych. Do 2013 roku prowadziła Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Występuje jako ekspert telewizyjny w licznych programach tv i audycjach radiowych, prowadzi własne programy telewizyjne, pisze artykuły i poradniki psychologiczne. Jedną z jej specjalizacji zarówno jako trenera, jak i indywidualnego terapeuty, jest wspieranie Klientów w procesie dążenia do samoakceptacji, pewności siebie oraz równowagi i harmonii psychofizycznej, polegającym między innymi na umiejętności dbania o siebie, rozumienia swoich potrzeb psychofizycznych oraz godzenia rozwoju zawodowego z dbaniem o życie prywatne i własne potrzeby.

Propagatorka filozofii pozytywnego myślenia: „Pokochaj siebie, a świat pokocha ciebie”.

Prywatnie szczęśliwa mama Adasia z powodzeniem godząca rozwój zawodowy i samorealizację z dbaniem o rodzinę oraz siebie, swoje potrzeby i własne przyjemności.


 

 


 

 

FORMULARZ ZAPYTANIA