ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, TRENINGÓW
POWRÓT

PROPOZYCJE TEMATÓW (między innymi):

1. Rozwój zawodowy pracowników na rzecz sukcesu firmy
2. Komunikacja w zespole
3. Sprzedaż emocjonalna
4. Work-life balance
5. Inteligencja emocjonalna i społeczna - rozwój kompetencji emocjonalnej i społecznej w obszarze zawodowym
6. Zarządzanie zmianą
7. Interwencja kryzysowa
8. Strategie radzenia sobie ze stresem
9. Współczesne wyzwania lidera
10.Intuicja w biznesie – czyli rozwój kompetencji poznawczych
11.Techniki perswazji i manipulacji w handlu
12.Trening rozwoju zawodowego

 

PRZYKŁADY OPISU WYBRANYCH SZKOLEŃ:

 

1. „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – zmiana jako okazja do rozwoju”

Wykład pod tytułem: „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – zmiana jako okazja do rozwoju”

- motto przewodnie spotkania: „Zmiana - okazja do samorealizacji”

Proces zmiany to stały element zarówno życia osobistego, jak i zawodowego, w tym funkcjonowania firm oraz organizacji. Wiedza, dobra organizacja działań, świadomość własnego potencjału, współdziałanie oraz odpowiednie przygotowanie    pozwalają wykorzystać proces zmiany jako okazję do rozwoju i zdobycia nowych kompetencji.

Najważniejszy cel wykładu to psychologiczne i merytoryczne wsparcie w procesie zmiany:

Główne zagadnienia poruszane podczas spotkania:

 

 

 

 

Plan spotkania:

  1. Powitanie uczestników spotkania, prezentacja trenerki

  2. Omówienie psychologicznej perspektywy rozumienia procesu zmiany – omówienie definicji psychologicznych związanych z procesem zmiany - przykłady

  3. Przykłady pozytywnych konsekwencji procesu zmiany – dyskusja

  4. Omówienie i prezentacja psychologicznych kompetencji pomocnych w wykorzystaniu procesu zmiany jako okazji do rozwoju - ćwiczenie

  5. Prezentacja technik i strategii radzenia sobie ze stresem towarzyszącym procesowi zmiany – dyskusja, ćwiczenie

  6. Przykłady technik i strategii wspierania zespołu w wykorzystywaniu procesu zmiany

  7. Pytania dotyczące omawianego zagadnienia

  8. Podsumowanie spotkania

 

2. "PUBLIC RELATIONS"

Szkolenie z zakresu kreowania wizerunku medialnego.

Szkolenie odpowie na pytania:

Jak wypaść korzystnie i przekonywująco zaprezentować własne poglądy?
Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię audytorium?
Jak zbudować medialny wizerunek osoby, marki czy produktu?
Jak przygotować i przeprowadzić wykład, prezentację czy inne wystąpienie publiczne aby w ciekawy i profesjonalny sposób przedstawić zagadnienie i „pozyskać” audytorium?

Zakres konsultacji z zakresu PR oraz zagadnienia podejmowane podczas szkoleń i treningów PR:
- zasady budowania wizerunku medialnego (osoby, firmy, instytucji, marki, produktu)
- zasady komunikacji werbalnej (reguły poprawnego i opartego o zasady perswazji budowania wypowiedzi i prezentowania stanowiska na omawiany temat)
- zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała – postawa ciała, ton głosu, mimika)
- strategie redukcji stresu
- praca głosem - właściwa modulacja i artykulacja w kontakcie z mikrofonem, a także wzmocnienie siły głosu
- zasady zachowania w trudnych sytuacjach medialnych
- zasady stylizacji (strój, make up, fryzura)

Oferta skierowana do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie PR
- rzeczników prasowych
- dziennikarzy
- trenerów, wykładowców, managerów (osób występujących publicznie - przeprowadzających prelekcje, wykłady, prezentacje itd.)
- osób chcących przygotować się do profesjonalnych wystąpień medialnych (TV, radio)

Specjalizuję się w prowadzeniu treningów oraz szkoleń i warsztatów, które kompleksowo przygotowują do występu publicznego:
Tematyka:
Szkolenie pt.: „W oku kamery” – szkolenie przygotowujące do wystąpień publicznych, w tym wystąpień medialnych z elementami warsztatów / treningów: „Strategie oraz techniki redukcji stresu”, „Inteligencja społeczna i emocjonalna”, „Trening rozwoju zawodowego”, „Trening rozwoju osobistego”, „Trening wystąpień publicznych, w tym wystąpień medialnych”