ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

Oferta specjalna: FEMINA PROGRESS
POWRÓT

Cykl warsztatów "Femina Progress... w odkrywaniu swojej kobiecości"

Zapraszamy na cykl 6 warsztatów, które pozwolą na nowo wejść Tobie na drogę własnej kobiecości, poczuć się dumną i pewną siebie. Możesz wziąć udział w pojedyńczym warsztacie lub całym cyklu.

Będziemy rozmawiać i pracować nad:
- rozwojem świadomej kobiecości
- świadomością seksualną
- potencjałem drzemiącym w kobiecie
- inteligencją erotyczną
- Komunikacją werbalną oraz niewerbalną w kontekście płciowości
- rozwojem osobistego potencjału

Tematy warsztatów:
- "Kobieta świadoma seksualnie i rozwój świadomej kobiecości"
Rozumienie kobiecej seksualności i własnych reakcji seksualnych, nauka obserwacji własnej seksualności i umiejętność 
reagowania na nią. Bariery, wstyd, poczucie winy ograniczające seksualność. Mity i fakty, 
błędne przekonania dotyczące kobiecej seksualności. Rozpoznanie własnych potrzeb i 
oczekiwań. Rewitalizacja seksualności w związku. Kobieca seksualność w kontekście relacji. 
Potrzeby oraz erotyczny i emocjonalny potencjał kobiet. Jak czerpać satysfakcję z seksu i 
cieszyć się udanym życiem seksualnym w relacji?

- "Planowanie ścieżki kariery zawodowej z uwzględnieniem wiedzy na temat własnego potencjału osobowościowego"
Jak poznać swoje mocne strony w obszarze zawodowym? Jak motywować się do konstruktywnego działania? Jak 
planować własny rozwój – podnosić kompetencje zawodowe? Jak odnosić sukcesy 
zawodowe i czerpać z pracy satysfakcję?

- "Inteligencja erotyczna"
Jak podtrzymać i pielęgnować erotykę i wzajemną fascynację w długoletniej relacji z partnerem? Jak utrzymać wzajemne 
zainteresowanie i przeciwdziałać rutynie w związku? Partnerstwo, a zachowanie granic w relacji. 

- "Komunikacja werbalna oraz niewerbalna w aspekcie płciowości"
Różnice płciowe w komunikacji między kobietami a mężczyznami. 
Werbalna przewaga 
kobiet – różnice płciowe w aspekcie kompetencji komunikacji werbalnej. 
Zasady komunikacji niewerbalnej – jak ją odczytywać? 
Niewerbalne komunikaty w obszarze „międzypłciowego porozumienia” – jak lepiej rozumieć to, co nie zostało powiedziane wprost słowami? 
Czego „mężczyźni nie rozumieją” – specyfika komunikacji kobiet, oraz jak 
lepiej rozumieć mężczyzn?

- "Rozwój osobistego potencjału"
Trening interpersonalny w zakresie 
poznania własnego potencjału – kompetencji oraz obszarów, które można zmienić. 
Poznanie siebie – swoich mocnych i słabszych stron - gwarancją sukcesu w relacjach! 
Kobiecy potencjał w kontekście relacji interpersonalnych – ćwiczenia oraz trening w 
zakresie aktualnych potrzeb i trudności uczestniczek szkolenia – ćwiczenia, przykłady, 
autoanaliza. 

- "Radzenie sobie ze stresem z elementami treningu asertywności oraz psychodietetyki”

Poznanie technik oraz strategii radzenia sobie ze stresem. Trening asertywności. Kobiecy potencjał w zmaganiu się z codziennymi problemami i trudnościami – ćwiczenia, przykłady, autoanaliza. Psychodietetyka – holistyczne strategie dbania o kondycję i nastrój – żywieniowa profilaktyka stresu i zaburzeń nastroju!

Każdy z warsztatów zakończony będzie godzinną sesją jogi.

Forma prowadzenia warsztatów: 
- wykład interaktywny (PSYCHOEDUKACJA - PREZENTACJA - merytoryka zagadnienia) 
- ćwiczenia praktyczne 
- symulacje 
- przykłady – analiza 
- trening interpersonalny w aspekcie omawianego zagadnienia: autorefleksja, autoobserwacja, 
analiza, wnioski i refleksje w kontekście aktualnych sytuacji / problemów / trudności 
- podsumowanie oraz dyskusja 
- informacje zwrotne 
  
Forma prowadzenia warsztatów oraz zakres i specyfika poruszanych zagadnień są ściśle dopasowane 
do zapotrzebowania uczestniczek. Interaktywny styl prowadzenia zajęć umożliwi dostosowanie 
poruszanych zagadnień do indywidualnych oczekiwań grupy. Podczas naszych szkoleń uczestniczki 
otrzymają materiały zawierające prezentację szkolenia (wydruk pełnej prezentacji programu 
powerpoint), zestawy ćwiczeń, kwestionariusze i inne materiały związane z omawianymi tematami. 

Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną szkoleń oraz miłą atmosferę podczas zajęć!