ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

Terapia poznawczo- behawioralna
POWRÓT

Jestem doświadczoną, certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną. Od 2001 roku zajmuję się terapią poznawczo-behawioralną jako terapeuta praktyk, dydaktyk i szkoleniowiec. Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na: technikach poznawczych (między innymi: praca z automatycznymi negatywnymi myślami, dysfunkcyjnymi założeniami, podstawowymi przekonaniami i schematami), technikach behawioralnych (między innymi: eksperymenty behawioralne) oraz technikach  treningowych, takich jak np. trening relaksacji, wykorzystywany w systematycznej desensytyzacji (odwrażliwianiu) pomocnej w leczeniu fobii, czy trening asertywności.
W psychoterapii poznawczo-behawioralnej wykorzystuje się także technikę Float REST, polegającą na ograniczeniu stymulacji środowiskowej.
Psychoterapia poznawcza skupia się na zmianie w zakresie myślenia, interpretacji i "narracji" rzeczywistości.

Psychoterapia behawioralna skupia się wyłącznie na zachowaniu człowieka, jako jego naturalnej reakcji na wpływ otoczenia oraz sposób jego interpretacji.

W terapii poznawczo-behawioralnej analizujemy to:
- jak postrzegamy samych siebie, świat i innych
- w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia

Terapia CBT może pomóc zmienić sposób myślenia („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia.  W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się przede wszystkim problemami i trudnościami „tu i teraz”.  Skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ale przede wszystkim poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości i samopoczucia pacjenta w chwili obecnej.

Terapia ta okazuje się skuteczna w leczeniu takich problemów, jak:
-Nerwica
-Depresja
-Lęk napadowy
-Agorafobia i inne fobie
-Fobia społeczna
-Bulimia
-Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (natręctwa nerwicowe)
-Zespół stresu pourazowego
-Schizofrenia