ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

Public relations - wystąpienia publiczne oraz kreowanie wizerunku
POWRÓT

Wszechstronne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe nabywane od 1997 roku z różnych dziedzin: media, reklama, promocja, marketing, doradztwo zawodowe oraz psychologia i psychoterapia, pozwalają mi na profesjonalne wspieranie innych osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym, w tym w zakresie wystąpień publicznych oraz budowania wizerunku medialnego osoby, firmy, instytucji, marki czy produktu.
Budowanie wizerunku medialnego opiera się o szereg umiejętności oraz kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu między innymi: kulturoznawstwa, medioznawstwa, marketingu, reklamy i zasad promocji oraz psychologii mediów. PR to połączenie powyższej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i sprawności w zakresie profesjonalnych wystąpień publicznych w tym wystąpień medialnych. Wystąpienia publiczne wymagają szeregu kompetencji: umiejętność szybkiej redukcji stresu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej (tzw.: „mowy ciała”), znajomości technik perswazji, mediacji i negocjacji, a przede wszystkim adekwatnej samooceny, asertywności i umiejętności prezentowania swojej osoby.

W pracy psychoterapeuty oraz trenera wspieram między innymi te osoby, których praca zawodowa wymaga występów publicznych oraz kontaktu z mediami. W telewizji i na scenie ważny jest wizerunek: właściwa prezencja: komunikacja werbalna i niewerbalna, strój i make up – dostosowane do stanowiska, wykonywanego zawodu i charakteru wystąpienia – czyli 
SPOSÓB ZAPREZENTOWANIA WŁASNEJ OSOBY I STANOWISKA NA PORUSZANY TEMAT.

Podczas moich szkoleń odpowiadam na pytania: 

Jak wypaść korzystnie i przekonywująco zaprezentować własne poglądy?
Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię audytorium?
Jak zbudować medialny wizerunek osoby, marki czy produktu?
Jak przygotować i przeprowadzić wykład, prezentację czy inne wystąpienie publiczne aby w ciekawy i profesjonalny sposób przedstawić zagadnienie i „pozyskać” audytorium?

Zakres konsultacji z zakresu PR oraz zagadnienia podejmowane podczas szkoleń i treningów PR:
-zasady budowania wizerunku medialnego (osoby, firmy, instytucji, marki, produktu)
-zasady komunikacji werbalnej (reguły poprawnego i opartego o zasady perswazji budowania wypowiedzi i prezentowania stanowiska na omawiany temat)
-zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała – postawa ciała, ton głosu, mimika)
-strategie redukcji stresu
-praca głosem - właściwa modulacja i artykulacja w kontakcie z mikrofonem, a także wzmocnienie siły głosu
-zasady zachowania w trudnych sytuacjach medialnych
-zasady stylizacji (strój, make up, fryzura)

Oferta skierowana do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie PR
-rzeczników prasowych
-dziennikarzy
-trenerów, wykładowców, managerów (osób występujących publicznie - przeprowadzających prelekcje, wykłady, prezentacje itd.)
-osób chcących przygotować się do profesjonalnych wystąpień medialnych (TV, radio)