ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

Coaching oraz indywidualne doradztwo z zakresu rozwoju zawodowego - oferta dla firm i klientów indywidualnych
POWRÓT

DORADZTWO ZAWODOWE

Oferuję:

- indywidualne sesje z psychologiem

Wspieranie rozwoju zawodowego dzięki indywidualnym spotkaniom z psychologiem daje możliwość poznania konkretnych, specyficznych wyzwań, problemów, trudności pracownika oraz umożliwia zaplanowanie koniecznych zmian w celu poprawienia jakości jego pracy.

Coaching oraz indywidualne doradztwo z zakresu rozwoju zawodowego to oferta dla osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje w obszarze rozwoju zawodowego.

Sesje indywidualne motywują do efektywniejszej pracy na rzecz firmy i podnoszą poziom zadowolenia z jej wykonywania.

 

Główne cele:

- rozpoznanie potencjalnych wyzwań i trudności, z jakimi zmaga się pracownik firmy (w kontakcie z Klientem, w komunikacji w zespole lub pomiędzy działami firmy, w relacjach z przełożonymi itd.)

- rozpoznanie i zaplanowanie potencjalnych szkoleń podnoszących kwalifikacje i efektywność pracy pracownika

- zaplanowanie koniecznych zmian, interwencji w sposobie pracy lub zakresie aktualnego funkcjonowania w celu podniesienia efektywności pracy

- rozpoznanie i zdiagnozowanie ewentualnych konfliktów w zespole i wsparcie w ich konstruktywnym rozwiązaniu

- przekazanie informacji zwrotnych przełożonym w celu zaplanowania zmian potrzebnych do podniesienia efektywności pracy pracowników

Coaching to proces rozwojowy, dedykowany ludziom dostrzegającym obszary do rozwoju zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Coach wykorzystuje liczne strategie i narzędzia, aby kompetencje Klienta mogły zostać pogłębione lub wzmocnione. Tempo zmian zachodzące na rynku pracy wymaga nie tylko zwiększania kwalifikacji merytorycznych i zawodowych pracowników, ale także rozwoju odnoszącego się do potencjału osobistego. Praca z coachem pozwala ten potencjał wydobyć i skorygować zachowania, które utrudniają osiąganie osobistych i zawodowych celów.

Poszukiwanie ścieżek rozwoju może odbywać się także poza organizacją - wtedy mamy do czynienia z "life coachingiem". Coach może także pracować z parą, która chce osiągnąć więcej równowagi i satysfakcji w związku (coaching relacji).

Jeśli chcesz:

Osiągać lepsze rezultaty w pracy! 
•Czuć się lepiej w życiu osobistym! 
•Czerpać więcej satysfakcji z relacji! 
•Przezwyciężyć wypalenie zawodowe! 
•Znaleźć nowe cele! 
•Nadać sens własnym działaniom! 
•Wybrać odpowiednio swoją dalszą drogę zawodową! 

Coaching może stać się dla ciebie najlepszym rozwiązaniem.